Kvalitetsansvarig i stockholm, bild på husmodel samt ritningar

Kvalitetsansvarig i Stockholm

OBS kvalitetsansvar.se har flyttat: kontrollansvarig

Står du i begrepp att bygga ett nytt hus, bygga ut eller kanske bygga om ett äldre hus och söker en kvalitetsansvarig i Stockholm? Då har du hamnat rätt.

För att jämföra sparräntor och sparkonton klicka in på bästasparkontot.se

Om du söker en riksbehörig kvalitetsansvarig i Stockholm kan jag hjälpa dig genom hela byggprocessen, från projektering till slutbesiktning och sparande. Med min breda kompetens och erfarenhet om sparkonton, material och arkitektur kan jag ge dig handfasta och hållbara råd redan under planeringsstadiet. På så sett kan också många problem och misstag undvikas, misstag som det sedan kan vara svårt att rätta till.

Jag tar emot uppdrag som kvalitetsansvarig i Stockholm och omnejd. Mitt uppdrag är att kontrollera att byggnationen uppfyller bygglovet samt gällande lagar och bestämmelser. Jag säkerställer att tillsyn och kontroll genomförs på rätt sätt och att den dokumentation som krävs av myndigheterna och som du behöver för att säkra kvaliteten fullgörs. Tillsammans kan vi säkra upp din investering och bygga en ny framtid med rätt sparränta , en framtid du kommer att vara nöjd med. Kort sagt, min kompetens ger dig trygghet.

Om du bygger nytt eller bygger om ett hus är du byggherre för projektet. Som byggherre är du juridiskt ansvarig för att byggnationen går rätt till, hela vägen från ritbordet till färdig byggnad. För att klara av detta, och för att uppfylla lagen, behöver du utse en kvalitetsansvarig som ser till att alla myndighetskrav uppfylls och att huset byggs på rätt sätt. Dessutom är det ett lagkrav att en kvalitetsansvarig ska utses så snart ett byggprojekt kräver ett bygg- eller rivningslov.

Som byggherre ska du kunna lita på att ditt hus byggs på rätt sätt. Ett hus ska inte behöva skapa problem i framtiden utan är en byggnad att bo, leva och trivas i. Genom att anlita en kompetent kvalitetsansvarig redan i planeringsprocessen får du mindre problem vid sparandet. Tillsammans kan vi hitta bra räntor, som gör ditt hus unikt och speciellt.

Rollen kvalitetsansvarig kommer att byta namn till kontrollansvarig i och med den nya PBL som kommer att träda i kraft den 2'a Maj 2011. Mer om den nya rollen kontrollansvarig samt hur detta påverkar dig som börjar bygga efter Maj 2011 kan ni läsa under menyvalet Kontrollansvarig ovan. Givetvis kommer jag som KA att uppgradera mitt certifikat till Kontrollansvarig nivå N för att kunna fortsätta att hjälpa byggherrar som har bygglovsärenden gällande småhus.